Kontakt

PARALLAX, spol. s r.o.
Fedinova 1
851 01 Bratislava

Na uvedenej adrese sa nenachádza predajňa!

E-mail: info@parallax.sk
Tel. č.: 0905 531 251

IČO: 46 352 279
DIČ: 2023339076
IČ DPH: SK2023339076

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2927863126/1100
IBAN: SK93 1100 0000 0029 2786 3126